דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך ספטמבר, 2015

Deadlocks in SQL Azure V12

Hi All   Today I want to explain how to find and troubleshoot Deadlocks in SQL Azure V12.    At V2 we had this query to run and find our deadlocks:   SELECT * FROM sys . event_log WHERE event_type = 'deadlock'   This query return XML, and we could have change it to XDL and see the deadlock Chart.   You can see this in the 2 links by Thomas Larock ( @ SQLRockstar ):     http://thomaslarock.com/2013/05/how-to-troubleshoot-deadlocks-in-windows-azure-sql-database-wasd/ & https://www.youtube.com/watch?v=RlKCe05WDOw   Now in V12 this feature is not supported - so how do you get the deadlock data?   MSFT Gave us this query (Running on Master DB):     SELECT top 100 *, CAST ( event_data as XML ). value ( '(/event/@timestamp)[1]' , 'datetime2' ) AS timestamp , CAST ( event_data as XML ). value ( '(/event/data[@name="error"]/value)[1]' ,

Managing Versions in SQL Azure

שלום לכולם והיום על versions. קיימים שלושה מספרים המייצגים את version של ה sql שלך: Select @@version -->  Microsoft SQL Azure (RTM) - 12.0.2000.8   Sep  2 2015 20:51:51   Copyright (c) Microsoft Corporation  select  DATABASEPROPERTYEX(db_name(), 'Version')  --> number like 826 or any other The Performance tier שלושה מספרים אלו מייצגים את מספר גרסת ה sql ברמת בסיס נתונים כאשר ייתכן שתהיה אותה ורסיה אולם מספר שונה - ואפילו באותו שרת ייתכנו שינויים בין בסיס נתונים. למה זה חשוב? לא באמת זה חשוב ולא באמת זה מועיל - אבל יש פה כמה היבטים - ראשית אפשר ללמוד הרבה מהגלגולים ופריסת הגרסאות הרבה ויחד עם זאת אפס אחוז  downtime. שנית כאשר ישנה תקלה יותר נוח למסור ישר את 3 המספרים אלו ואז הטיפול יהיה ממש מהיר - הם יוכלו לזהות במהירות מצי נפרסה הגרסה וכך לזהות בעיות שיכלו להתרחש. ועכשיו ארחיב לגבי הנקודה השלישית. אם תיראו בפוסט הקודם הזכרתי את 3 הגרסאות שקיימות היום ב SQL Azure. web\ business V2 - basic\ standard S1\ Standard S2\ Premium P1\ Premium P2\ Pr