דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוגוסט, 2019

Auto Pause in Azure SQL Database Serverless

שלום לכולם והפעם נציג את האפשרות שבסיס הנתונים יהיה ב - Pause. ובכך העלות על ה Compute לא יתבצע אלא רק העלות על Storage. עד היום אם רציתם בסיס נתונים בעלות נמוכה וגם כשהוא לא פעיל היה אפשר לשים אותו או ב tier - basic or in Standard 0 שהעלות שלו היא הגונה 15 דולר לחודש על 250 ג'יגה. מיקרוסופט הציעו סוג חדש שכשהוא לא פעיל x שעות הוא נכנס למצב של pause ואז אין עלות אלא על storage. בחישוב מהיר שלי עולה כי אם בסיס הנתונים קטן מ 90 ג'יגה והוא לא פעיל רוב הזמן כדאי לעבור אליו. איך זה עובד? אם הוא מזהה 0 DTU במשך הזמן שהוגדר הוא קופא, בפניה הראשונה מקבלים שגיאה. ואז בפניה השנייה אחרי שממתינים כמה שניות בסיס הנתונים דלוק. התהליך פשוט: הולכים למסך קונפיגורציה בוחרים את Serveless מגדירים תוך כמה שעות ללא פעילות הוא ייכנס למצב pause. מגדירים מינימום cpu ומקסימים cpu. מגדירים כמה storage יוקצה. וזהו. מצורפים המסכים הבאים: מסך ההגדרה עצמו. מסך של בסיס נתונים פעיל מסך של בסיס נתונים שנעצר מסך של שגיאה מ SSMS בחיבור. ומסכים של המסך הראשי - בו יש גרף טיפה אחרת שמציג מידע

sp_whoisactive of Adam Machanic at GitHub is now support Azure SQL DB

sp_whoisactive is a very helpful monitoring sp used by almost ever SQL Server DBA. It was written by Adam Machanic.  It provide a lot of data showing what is running in your server and the resources being consumed. Adam & his great team have saved us many hours of work - Thank you Adam!!! I have been waiting for many years for this SP to be compatible with SQL Azure.  In previous versions when we tried running it on Azure SQL DB we got this error: " Msg 40515, Level 15, State 1, Procedure sp_WhoIsActive, Line 16 [Batch Start Line 7] Reference to database and/or server name in 'msdb.dbo.sysjobs' is not supported in this version of SQL Server." on (v10.76) In the SP it called MSDB and since we do not have MSDB in SQL Azure we got the error. Adam put his SP in GitHub https://github.com/amachanic/sp_whoisactive  , and I found out this the version was upgraded to v11.33. And now it runs on SQL Azure. And finally I can see everything in our PAAS DB'