רשומות

New Name and New Portal for Windows Azure

חידושים שהוכרזו בנושאי SQL Azure - SQL Database