Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2015

SQL Azure V12 S3 tier

שלום לכולם להזכירכם החל מ 1.4.15 מחירי S3 tier - יקפצו פי 2 מ 75 דולר לחודש ל 150 דולר לחודש. סכום גבוה מאד. נקווה שהחברים ייתעשתו ולא יעלו המחיר. מצד שני יש ליזכור שהמחירים של S2 and S1 ירדו לא מזמן למשל S2 ירד מ 100 דולר לחודש ל 75 דולר בחודש. בכל מקרה שימו לב כדי שהחיוב החודשי לא יקפוץ לפתע פתאם. http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/sql-database/ פיני

Audit Log in Azure New Portal

שלום לכולם ביומיים האחרונים פורסמו מספר שיפורים בפורטל החדש, הדבר המועיל ביותר כרגע נראה כמו מסך AuditLog חדש. לפני כן אציין שביימים החארונים ישנן מספר בעיות ב SQL Azure שמדווחות ומטופלות, התדירות שלהן גבהוה כפי שאני לא זוכר שנים. יש לציין שלא מדובר בבעיות נגישות. Audit Log יכיל בפירוט רב כמעט כל מה שקורא בחשבון שלך החל מהתקנות , תיקונים התרעות וכדומה. כיצד מגיעים: ניגשים לכפתור Browse ומשם לוחצים על הלוג יש סיכום יפה לחיצה על השורה מובילה לדף פירוט ולחיצה על השורה מובילה לדף פירוט נוסף ערב טוב