מה יש ומה אין - מה נתמך ומה לא ב SQL Azure

בפרק זה נציג מספר דוגמאות לאילו פונקציות ורכיבים אין ב SQL Azure לעומת SQL Server, לכל אחד ואחד מהרשימה נקדיש בעתיד פוסט בפני עצמו


  • אין job agent
  • אין קריאה בין 2 בסיס נתונים באותו השרת
  • אין אפשרות לפקודה של select into - אלא חייבים להגדיר את הטבלה קודם ואז insert into.
  • אין גיבויים ושחזורים
  • לכל טבלה חייב להיות Clustered Index
  • אין אפשרות לקבוע הודעות מערכת דרך sp_addmassage
ועוד ועוד הרשימה קיימת באתרי מיקרוסופט וגם יכולה להשתנות בכל גירסה.


זה הלינק לרשימת הפקודות הלא נתמכות ב SQL Azure


או כמו שהם קוראים לזה:
Unsupported Transact-SQL Statements 

אם גוללים עמוד למעלה יש רשימה של פונקציות מערכת נתמכות ולא נתמכות.

אפשר לומר כי כרגע הסטנדרטים יותר נמוכים ממה שהורגלנו אליהם, מצד שני זה מאפשר תמיכה בוירטואליות של הפעילות בענן.
כשניגשים לפתח צריך להחליט האם כותבים בתקן של SQL Azure ואז ניתן לתחזק בקלות את הסביבות גם בענן וגם בסביבת הפיתוח או לא.
הכל לשיקול המנהל.

תגובות