Move SQL Azure DB to some other places

עקב הנקודה שאי אפשר לבצע Backup and Restore לתוך SQL Azure, ומכיוון שהדרך היחדיה היא כלים שמתלבשים על הפלטפורמה נוצרו כל מיני צרכים של לקוחות ל:
  • העברת בסיסי נתונים בתוך אותו שרת – ועל כך יש את פקודת ה Copy שהוזכרה באחד הפוסטים הקודמים
  • העברת בסיס הנתונים בתוך subscription- לעיתים יש צורך לבצע העברה בתוך אותו DATA Center אולם לתוך subscriptions אחרים למשל אם מחזיקים subscription אחד לצרכי פיתוח ו subscription אחד לצורכי Production וכדומה. עד לפני כמה זבועות היה צריך להיעזר בכלים שונים – לאחרונה הוסיפו בפורטל המרכזי של Azure כפתור שמעביר בסיסי נתונים וזה חידוש יפה ומרענן ניתן לקרוא עליו בפוסטים אלו :
  • העברת בסיסי נתונים בין DATA Centers – גם פה עולה לעיתים צורך של העברות בסיסי נתונים בין מרכזים שונים – הדרך האפשרית היום מורכבת משתי דרכים מרכזיות :
    • כלים בתשלום של חברות צד שלישי כמו red gate שמאפשרת גיבוי של בסיס נתונים והעברתו
    • כלים שניתן לבנות בחבילות של SSIS שמעבירות את בסיס הנתונים כמו תהליך מגרציה שלם של בניית בסיס נתונים בענן.
    • כלים של import export שמובנים בתוך ה SQL ניתן לקרוא על זה ב http://blogs.msdn.com/b/sqlazure/archive/2010/05/17/10014014.aspx

תגובות