Geo-Replications Types in SQL Azure - New features

שלום רב
והיום לשם שינוי פוסט בעיברית.

בתאריך 2015-02-19 כתבתי פוסט בנושא Geo-Replications Types in SQL Azure.

http://www.sqlazure.co.il/2015/02/geo-replications-types-in-sql-azure.html

שם הצגתי את 2  האפשרויות שקיימות ב Azure SQL בנושא זה:
  • Standard Geo-Replication.
  • Active Geo-Replication. 
כאשר ההבדלים המרכזיים היו בתחום של Readable / NON Readable, מיקום הרפליקות ועוד.

בתאריך 2015-11-23 הצגתי בפוסט נוסף את החידוש של Fail Over - כלומר שאפשר לשחק בין Primary and Secondary.

http://www.sqlazure.co.il/2015/11/failover-in-sql-azure-db-with-geo.html

והיום אציג את הצעד השלישי בהתפתחות עולם ה - DR ב SQL Azure.
וזה מה שמעניין בענן - צריך חזון - ואז האפשרויות בלתי מוגבלות - ולנו המשתמשים הכל תלוי בעומק הכיס....
השינוי הכי מהותי לדעתי הוא זה:
  • The performance objectives can be different between primary and secondary. 
כלומר ניתן יהיה לעבוד עם קונפיגורציה כזו שה Primary יהיה בעלות למשל של S3, ואילו ה Secondary יהיה S0. וכך יורדו עלויות בצורה דרמטית. חייבים לקחת בחשבון שאם מדובר על DB  שהוא Heavy Write, הכתיבה בצד השני תהיה הרבה יותר איטית וזה לא מומלץ כל כך.
 
מיגבלה נוספת היא שבין tiers כלומר בין Standard and Premium - אי אפשר לעשות קונפיגורציה. P1 Primary לא יכול להיות עם S0 Secondary.
 
כבר לא תהיה אפשרות להרים NON Readable Secondary (ממש באסה - שוב צריך לדחוף את היד לכיס, האפשרות הזו חסכה 20 אחוז מעלות ה Primary).
 
אופציה נוספת שנפתחה היא שבשכבות הזולות ניתן יהיה לפתוח 4  Secondaries, ובכך לעשות סוג של Load balance , בפעולות קריאה. גם פתיחת אופציה למיקומים ברחבי העולם נשמעת מעניינת.
 
להלן 2 לינקים שמרחיבים על האופציות החדשות:
 
 
 
למי שיש היום  Non-readable secondary, צריך לתכנן מעבר ושידרוג עד אפריל 2017:
 
 
 
בקיצור יללה התחילו לרפלק מה שאפשר - לא לשכוח לחשוב על הכיס ועל הביצועים.
פיני
 
 

תגובות