SQL Azure DB and include live query statistics

אני אוהב לאחד חידושים.
כאשר יצא SQLServer 2014
יצא גם DMV חדש
dm_exec_query_profiles
זה נתן לנו יכולת לעקוב אחרי התקדמות פעילויות כמו יצירת אינדקס או
Rebuild.
להלן לינק נחמד מאד שמסביר את זה
 
 
יש מספר סקריפטים שמראים כיצד להשתמש ולראות את התקדמות הבניה של האינדקס למשל:
 
 
SELECT
node_id,
physical_operator_name,
SUM(row_count) row_count,
SUM(estimate_row_count) AS estimate_row_count,
CAST(SUM(row_count)*100 AS float)/SUM(estimate_row_count) as estimate_percent_complete
FROM sys.dm_exec_query_profiles
WHERE session_id=@SPID 
GROUP BY node_id,physical_operator_name
ORDER BY node_id desc;
 
ב SQL Azure אני משתמש בו לעיתים תכופות - אולם פה אני מנצל את היכולת של ה PAAS, אני מעלה ל
Tielr גבוה מאד מריץ את מה שצריך להריץ - יודע בדיוק מתי זה ייגמר באמצעות שאילתא זו
ואז מוריד את ה Tier חזרה.
 
כמו שאמרתי אני משלב 2 חידושים - ה DMV והיכולת להעלות Tier ולהריץ דברים מאד מהר.
 
יש לציין שכרגע הסקריפט ירוץ או כאשר מדליקים ברמת הסשין דגל כלשהוא או שאני לוחץ על
"include live query statistics"
 
 

 
 
 
זהו לבנתיים
תנצלו את החידוש הזה
יום נעים

תגובות