Static Data Masking in SQL Server

סיפור המעשה התחיל לפני שנים מספר, אז אמרתי לחבר צוות שלי: יללה חייבים לבדוק את הגיבויים.
אז איך בודקים גיבויים? משחזרים.

אכן רעיון מעולה - ויותר טוב זה לחבר אליו אפליקציה ולוודא שהדברים עובדים...

אבל אז הבנו שמידע הלקוחות נחשף - אז בנינו סקריפט שמעדכן את המידע בטבלאות הרלוונטיות. ומאז הכל דבש (כמובן לבנות סקריפט שרץ ומעדכן מידע על טבלאות ענק זה לא רק עדכון פשוט אלא חייבים לעשותו בלופ ובטרנזקציות קטנות.... וצריך הבנה בזה)

באו החכמים ממיקרוסופט (באמת ישבו על זה צוותים ובנו GUI מדהים) ופיתחו את הפיצ'ר הידוע בשם :
Static Data Masking.

ראשית מהיכן מריצים?
מ SSMS 18 ומעלה. אין פה תלות לגירסת בסיס הנתונים.

מהו במהותו? מגדירים שדות שיימוסכו - רץ גיבוי - רץ שיחזור ואז יש הרצת עדכון לשדות הממוסכים לפי הגדרת השדות למיסוך כמובן ב Bulk אחד. מעדכנים בפועל את המידע הקיים.

הפיצ'ר במהותו נכון אבל באמת לא נראה לי שמישהו שיש לו בסיס נתונים בגודל מעל כמה GB יוכל להשתמש בו - העדכון כמובן עף על טבלאות גדולות.
למשל אם מעדכנים כמה שדות באותה טבלה הוא מריץ לכל עמודה עדכון בפני עצמו, כמובן שזה לא יעיל....

בגלל שזה תוכנן כך - הנתונים הרגישים זמינים בקובץ הגיבוי וזה כשלעצמו לא יעבור לדעתי, בקרת רגולציה...

אז בקיצור החברים ממיקרוסופט השקיעו במסכים באמת מורכבים מפורטים וטובים...
אבל באמת? להשקיע בזה זמן? לא ברור לי מי קובע שם סדרי עדיפויות.
ותודה ליצחק וואנון ה DBA הבלתי נלאה...

הלינק לדוקומנטציה:
 
 

 

תגובות