לינקים כלליים לצורך עבודה וניהול ב Azure

להלן לינקים כלליים לצורך ניהול ועבודה ב Azure הלינקים מחולקים ל 3 קטגוריות:
  1. Manage:
    1. Main Portal: http://msdn.microsoft.com/he-il/windowsazure/default.aspx
    2. Access DB: https://manage-sgp.cloudapp.net/
    3. DashBoard Service: http://www.microsoft.com/windowsazure/support/status/servicedashboard.aspx
    4. SQL Azure Labs: https://www.sqlazurelabs.com/

תגובות