שינויים ב SSMS בין SQL Azure מול גרסאות אחרות של SQL Server.


כאשר עובדים ב SSMS ישנם מספר דברים שונים בין עבודה על שרת רגיל לבין עבודה על SQL Azure להלן מספר דוגמאות:
  • מקש ימין על פרוצדורה לדוגמא אין Alter או אין EXecute:  •  מקש ימין על טבלה לדוגמא אין select or edit ואין Design:
תגובות