SQL Server 2012 in a virtual machine on Windows Azure

אני אתחיל דווקא מהסוף…

אכן התרשמתי – כל הכבוד למיקרוסופט על העבודה הטובה, על הפשטות ועל שינוי התפיסה.

חשקה נפשו של כל אחד ואחת ב SQL Server על הענן – קיימת עתה אפשרות שלישית (מלבד SQL Azure  ומלבדAmazon RDS). מיקרוסופט נותנת אפשרות, דרך הפורטל החדש, להרים מכונה וירטואלית - virtual machine  המכילה SQLServer2012.

וזה עובד…. רבותי זה עובד. בלחיצה על כמה כפתורים אתה מרים מכונה לפי גודל וחוזק שאתה בוחר ויש לך מכונה עם SQLServer2012 מותקן ועובד – כמעט בתצורה מלאה.

אז נכון שהגיע הזמן לעשות טבלת יתרונות וחסרונות של 3 השיטות הללו – ונכון שאני עדיין חושב ש SQLAzure הוא פתרון מדהים, והוא הדרך הנכונה לעבודה בענן – עדיין לשמרנים, או יש לומר לחדשניים – ניתנת אפשרות לעבודה רגילה ומוכרת ב SQL Server רגיל.

כל שנותר אחרי הלחיצות וההפעלות הוא לקנפג את המכונה לרשת שלך מתוך המכונה עצמה ואז להתחבר אליה מבחוץ… (אם לא תבצע את זה יהיה אפשר לעבוד עליה מבפנים בצורה רגילה).

ועכשיו להתחלה:

בפורטל החדש – שסקרתי בקצרה בפוסט הקודם, לוחצים על יצירת מכונה וירטואלית…

image

לאחר מכן יוצרים את סוג המוכנה הרצויה במקרה שלנו מכונה עם SQL Server, זו יצירה מסוג QUICK CREATE

image

וזו יצירה של מכונה מסוג  FROM GALLERY, עולות מספר אפשרויות ואנו בוחרים את הרצויה לנו.

image

בוחרים את גודל המכונה וחוזקה – כמובן שזהו המרכיב העיקרי בתשלום…

image

לאחר מכן קובעים היכן היא תשב ומה שמה…

image

ומתחיל תהליך יצירת המכונה שאורך מספר דקות, ישנן 2 אינדקציות אחת למעלה ואחת למעלה כמסומן בתמונה

image

לאחר שהמכונה נוצרה עולה מסך עם 4 חלקים:

בריבוע האדום – מה סוג הפעילות – האם אנו נמצאים בדבורד של בסיס נתונים של סטורג’ או של מכונה וירטואלית

בריבוע הצהוב – האפשרויות שלנו במוכנה הוירטואלית – דש בורד יעדים וקונפיגורציה של המכונה, מתחתין מסך שיציג גרפים כרגע הוא ריק כי טרם איתחלנו את המכונה.

בריבוע הירוק – מבט כללי כמה שימוש קיים במוכנה ועוד…

בריבוע הסגול – פעולות שניתן לבצע על המכונה – למשל לאתחל אותה, להתחבר אליה דרך RDP, לכבות אותה – אם למשל אתה יוצא כרגע לחופשת סקי באלפים ואתה באמצע תהליך של פיתוח ואתה לא רוצה להיות מחוייב עליה אתה מכבה את המכונה, ועוד פעילויות שונות.

image

אני בחרתי להתחבר למכונה דרך RDP – שימו לב לתהליך יצירת המכונה

image

אחרי כן הוא מתקין את ה SQL SERVER

image

אם נצא החוצה בשלב זה לפורטל נראה שהגרפים מתחילים לזוז ולקבל את מצבה של המכונה מבחינת מדדים שונים

 

image

נחזור למכונה שיצרנו בשם NAYA-TEST שימו לב מותקן עליה SQL Server2012

image

נפתח אותו – והנה לנו בסיס נתונים לכל דבר ועניין.

image

מעתה לא נותר אלא לקנפג אותו מתוכו להתחבר לרשת הפרטית שלנו… כיצד עושים זאת? בפוסט הבא אשתדל להציג את הצד הטכני של חיבור לרשת פנימית (למי שממש אין סבלנות יכול להיכנס לאתר של מיקרוסופט ולקבל פרטים מדוייקים כולל צילומי מסך.)

זהו לא SQL Azure כי אם  SQLSERVER 2012  כמעט – בתצורה מלאה.

בקרוב אציג רשימת דברים שלא נתמכים גם פה.

 

@@version =

Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2215.0 (X64)
    Apr 10 2012 15:17:48
    Copyright (c) Microsoft Corporation
    Enterprise Evaluation Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1) (Hypervisor)

 

אפשרויות עבודה ברשת פרטית מאובטחת באבטחה פרטית בתוך ענן ציבורי הן בלתי מוגבלות. ויכולות להביא לשינוי תפיסה של אירגונים מסורתיים לגבי הענן.

ערב טוב

תגובות