Audit Log in Azure New Portal

שלום לכולם
ביומיים האחרונים פורסמו מספר שיפורים בפורטל החדש, הדבר המועיל ביותר כרגע נראה כמו מסך AuditLog חדש.

לפני כן אציין שביימים החארונים ישנן מספר בעיות ב SQL Azure שמדווחות ומטופלות, התדירות שלהן גבהוה כפי שאני לא זוכר שנים.
יש לציין שלא מדובר בבעיות נגישות.

Audit Log יכיל בפירוט רב כמעט כל מה שקורא בחשבון שלך החל מהתקנות , תיקונים התרעות וכדומה.
כיצד מגיעים:
ניגשים לכפתור Browse
ומשם לוחצים על הלוג
יש סיכום יפה


לחיצה על השורה מובילה לדף פירוטולחיצה על השורה מובילה לדף פירוט נוסףערב טוב

תגובות