SQL Azure V12 S3 tier

שלום לכולם
להזכירכם החל מ 1.4.15 מחירי S3 tier - יקפצו פי 2 מ 75 דולר לחודש ל 150 דולר לחודש.
סכום גבוה מאד.
נקווה שהחברים ייתעשתו ולא יעלו המחיר.

מצד שני יש ליזכור שהמחירים של S2 and S1 ירדו לא מזמן למשל S2 ירד מ 100 דולר לחודש ל 75 דולר בחודש.

בכל מקרה שימו לב כדי שהחיוב החודשי לא יקפוץ לפתע פתאם.

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/sql-database/

פיני

תגובות