How to choose your AZURE Data Center

שלום רב והיום מעט על Data Centers בענן של מיקרוסופט.
לפני שאסביר איך מומלץ לבחור את הדאטה סנטר שלך שבתוכו תשים את כל האפליקציות  והנתונים בענן, אסביר מספר מושגים שקשורים לקבלת ההחלטה.
Regoin - למיקרוסופט מספר רב של דאטה סנטרים, הם מאחדים אותם תחת אזורים. בתוך אזורים יש תקשורת טובה יותר ומומלץ לעבוד בכמה דאטה סנטרים תחת אותו אזור. למשל באירופה יש כמה אזורים - UK - יש לה 2 אישורים לונדון וקרדיף. אירופה יש לה צפון ומערב והם זוגות.
Government - אלו דאטה סנטרים בארה"ב שעומדים תחת רגולצית ממשל אמריקאית, יש שם מנגנוני אבטחה מוגברים לפי הצרכים של הממשל האמריקאי.
German - גם פה ישנם צרכים לממשל גרמני, ולכן פתחו מיקרוסוםט דאטה סנטרים בגרמניה.
חשוב להבין שלא כל הדאטה סנטרים של מיקרוסופט הם בניהולם - לעיתים, כמו בגרמניה הם רוכשים שירותים מקומיים. כך גם בסין.
מפת הפריסה של הדאטה סנטרים היא זו נכון להיום:


כשניגשים לבחירת data center צריך לקחת כמה דברים בחשבון:
Latency, Service Availability, Compliance, 

Latency - רכיב מאד משמעותי. היכן המשתמשים של האפליקציה או הנתונים נמצאים? האם אתם עובדים היברידי? ואז יש חשיבות למעבר נתונים. יש 2 אתרים שנותנים בדיקה של Latency מהדאטה סנטרים השונים:
פה אפשר לראות מה רואים לכל דאטה סנטר באירופה מה העיכוב שיש ממכונה בישראל:פה גם רואים לפי דאטה סנטר :

התוצאות די דומות וכל אחד יבחר לו כלי כפי רצונו.
Service Availability - לא בכל דאטה סנטר יש את כל הסרביסים שהענן מציע וחשוב לפני הבחירה לדעת מה יש ומה אין ופה מיקרוסופט נותנים טבלה:

למשל בטבלה המצולמת אין MySQL PAAS בחלק האיזורים בארה"ב.

Compliance - נקודה מאד חשובה, למשל האם מותר לשמור נתונים באיזור מחוץ לאירופה ללקוחות אירופאים וכדומה, חייבים לקחת זאת מראש.

זהו אילו עיקרי הדברים יקרא כל אחד ויחליט כטוב בעיניו.

תגובות

הוסף רשומת תגובה