Frustration and Pleasure Working with SQL Azure

 

הנאה ותיסכול אלו שני המצרכים אותם אני חווה בעבודה עם SQL Azure.

מצד אחד חידושים מדהימים, מעניינים וייתכן שהם בכיוון של שינוי גדול לדרכי העבודה והפיתוח כיום.

מצד שני מתסכל – רק לפני חודש העברתי webinar בנושא הפורטל וכבר השתנה לחלוטין.

גם זה מצד אחד טוב – אתגרים ודברים חדשים כל הזמן. ומצד שני צריך להכין את ההרצאות כל הזמן.

 

אין רגע דל בענן…

תגובות