2011-12-02

Webinar on SQLAzure

שלום רב 
ביום ראשון העברתי Webinar על SQL Azure         זו הכתובת:

את ההקלטה של ה-Webinar ניתן לראות כאן:

פה הייתה לי טעות קטנה בסוף - אני מבטיח בהזדמנות להעלות סרטון עם תיקונים. - לא עברה הרשומה ב SQLAzure DataSync
פשוט כי לא שמרתי אותה...
מצטער טעיתי

יש webinar יותר ישן  בכתובת הזו:
  

אין צורך למלא Key אלא רק שם